โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
The Demonstration School of Yala Rajabhat University

ระดับมัธยมศึกษา

หลักสูตรห้องเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เเละเทคโนโลยี (Excellent Science Mathematic and Technogy : ESMT)

เยี่ยมชมเพจได้ที่

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067059680125 

แกลเลอรี่