จำนวนนักศึกษา

9 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดูรายละเอียดจำนวนนักศึกษา http://eduservice.yru.ac.th/newweb/page/?view=std_stat