ติดต่อเรา

งานพัฒนานักศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชั้น 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000