รางวัลเชิดชุเกียติบุคคลตัวอย่างแห่งปี2564

3 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานที่ได้รับรางวัล

 

นางสาวสุธาวดี กาเส็มส๊ะ  https://drive.google.com/drive/folders/12Xzdg1JwdaYhNaVNZwXixC-oiXzXc5nF?usp=sharing

นายอับดุลฮาฟีส ตะดานิง https://drive.google.com/drive/folders/1l0BMQ8MuLqSgGpHIssThACjTjYbW896z?usp=sharing

นายอัสลัน อีแต  https://drive.google.com/drive/folders/1pXdtyzda4hQFs1N3z_a2WadLOHoq1OK9?usp=sharing