ผลงานเด่นของอาจารย์ในคณะ

4 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานเด่น

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.นัชชิมา บาเกาะ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ปี 2563 ค่ะ