ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อีเมล์ : edu@yru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/eduyru (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627