เปิดรับสมัครปริญญาโท

24 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตร

  • การสอนอิสลามศึกษา
  • วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา

รายละเอียด เพิ่มเติม http://graduate.yru.ac.th/pre_news.php?n_id=67