ห้องสตูดิโอ

21 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) สิ่งอำนวยความสะดวก

เป็นห้องสำหรับใช้ในการปฏิบัติถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ