นักกีฬาครุศาสตร์คว้า 2 เหรียญทองแดงจากกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

24 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลเกียรติคุณ / รางวัลดีเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ. จังหวัดอุบลราชธานี  
ผลการแข่งขันนักศึกษาคณะครุศาสตร์สามารถคว้ามาได้ 2 เหรียญทองแดง จากกีฬาปันจักสีลัต

  • ประเภทปันจักลีลา (ตุงกัล) เดี่ยวชาย นายมูฮำหมัดโนร์ดิง บินยาเซ็ง นักศึกษาสาขาวิชาการปฐมวัย 
  • ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น B ( 50-55 กก.) นายนันทวัฒน์ อายะ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา