ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เพื่อรับทุนโครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

18 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดกรองเพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา

ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1tqZ7VMtIq9qNVq9NnJpbITiakz0-fc3b