ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

26 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

https://drive.google.com/file/d/1nuljnGHPMZry0RLNoTo0VAyk5B6vS4b1/view?usp=sharing

**ขอให้ผู้มีรายชื่อติดต่อกลับมายังเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562