อ.ครุศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารฐาน Scopus

9 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลเกียรติคุณ / รางวัลดีเด่น

คณะครุศาสตร์​ ขอแสดงความยินดี กับ​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารฐาน Scopus Q4