ประกาศ ให้นศ.ชั้นปี5 เข้าระบบ YRU e-Training

10 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนรู้และสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตแบบออนไลน์ ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) 

https://etraining.yru.ac.th/