นศ.ครุศาสตร์ได้รับทุน "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธุ์ดี"

30 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลเกียรติคุณ / รางวัลดีเด่น

คณะครุศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา จากการแข่งขันกิจกรรม “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธุ์ดี (DIGITAL)" ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา