ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

3 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลการให้บริการ (ITA)

สถิติการให้บริการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1

 

สถิติช่องทางการให้บริการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1