คณบดี​คณะครุศาสตร์ มอบของทีระลึกให้กับบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต้อนรับสมาชิกในครอบครัว

24 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 23 สิงหาคม 2564​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.รุ้งลาวัณย์​ จันทรัตนา​ คณบดี​คณะครุศาสตร์ และอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบของทีระลึกให้กับบุคลากร ว่าที่คุณแม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต้อนรับสมาชิกในครอบครัว ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์