คณะครุศาสตร์ รับสมัครอาจารย์พิเศษเต็มเวลา 3 อัตรา

1 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
3. สาขาวิชาวิจัย หรือการวัดและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
 
link ใบสมัคร   : Click 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2564
 
รายละเอียดประกาศรับสมัคร ดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด