ประชุมชี้แจงการกรอกสัญญาจ้าง ผ่านระบบ YRU-HRM

8 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันนี้ (8 ตุลาคม 2564) งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมชี้แจงการกรอกสัญญาจ้าง ผ่านระบบ YRU-HRM โดยมีคณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการกรอกสัญญาจ้าง ผ่านระบบ Google Meet