ประกาศผลสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษเต็มเวลา

18 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษเต็มเวลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด