รับสมัคร โครงการคอมพิวเตอร์ยืมเรียน

21 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวดี.. สำหรับนักศึกษาที่ขาดอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน

นักศึกษาคนใดที่ต้องการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และแท็บเล็ต เพื่อใช้สำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 สามารถยื่นความจำนง ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ผ่านลิงก์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYTXMslCs1QEuiEpwkWXsZM9FMuccayEgcRTUfyEIWn5D3Eg/viewform หรือแสกน QR Code