ประกาศรายชื่อนักศึกษายืมอุปกรณ์การเรียนออนไลน์

3 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสตร์ได้ประกาศให้นักศึกษายื่นความประสงค์ ยืมอุปกรณ์การเรียนออนไลน โดยมีรายชื่อ ตามไฟล์แนบ

และให้ผู้มีรายชื่อเตรียมเอกสาร และเข้ารับอุปกรณ์ตามวันเวลาที่กำหนด

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด