ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครูคืนถิ่น ปีงบประมาณ 2565

23 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครูคืนถิ่น ปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ Google Meet

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน