คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียน 2/2564

24 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียน 2/2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมเปิดภาคเรียน 2/2564 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของบุคลากรในช่วงเปิดภาคเรียน รวมถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 การเข้า – ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมแนะนำบุคลากรใหม่ สายวิชาการและสายสนับสนุน ผ่านระบบ Zoom Meeting

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน