ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2565

12 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

(วันนี้ 11 มกราคม 2565) ฝ่ายวิชาการ นำโดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ ผ่านระบบ Google Meet
#EDUYRU
#พลังครูพลังแผ่นดิน