กิจกรรมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ปีงบประมาณ 2565 (KM EDU YRU 2022)

13 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันนี้ (13 มิถุนายน 2565) อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ปีงบประมาณ 2565 (KM EDU YRU 2022) ภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา