กิจกรรมยกระดับสมรรถนะครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสำหรับศิษย์เก่า

กิจกรรมยกระดับสมรรถนะครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ACTIVE LEARNING เรียนและวัดผลอย่างไรในศตวรรษที่ 21”

ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับสมรรถนะครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “Active Learning เรียนและวัดผลอย่างไรในศตวรรษที่ 21” ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา