รับสมัครเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ 2 ตำแหน่ง

6 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

- เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ 1 อ้ตรา

-เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 อัตรา

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด