ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมด้านการใช้เทคนิคการสอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้

2 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ ด้านการใช้เทคนิคการสอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้”
โครงการบริการวิชาการ สาขาการประถมศึกษา
วันที่ 4-5 มีนาคม 2566
ณ. ห้องประชุมเซียนตานฮวา
ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร24)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา