ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลียรับรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

4 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลเกียรติคุณ / รางวัลดีเด่น


วันที่ 10 ก.ค. 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับรางวัลการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประจำปี 2566 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม และประเทศชาติ โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคมและประเทศชาติ และศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ