ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

28 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด