ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ

10 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษเต็มเวลา จึงขอประกาศรายชื่อได้รับคัดเลือก ดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด