รับสมัครอาจารย์พิเศษเต็มเวลา 1 อัตรา

11 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏยะลา เปิดรับสมัครอาจารย์พิเศษเต็มเวลา 1 อัตรา เพื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

  • ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

กรอกใบสมัครสแกน QR Code

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด