คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายคาร์ดิโอระเบิดไขมันเพื่อสุขภาพ

8 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายคาร์ดิโอระเบิดไขมันเพื่อสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานกล้วยไม้ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา