รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี ภาคเสาว์อาทิตย์

20 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัคร / กำหนดการ

 • บันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบผ่านระบบ http://eduservice.yru.ac.th/apphome ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2567 พร้อมแนบไฟล์หลักฐานผ่านระบบ
 • การเลือกสาขาวิชา : ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา เป็นลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ผู้สมัครต้องตัดสินใจ และพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกสาขาวิชา เพราะเมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
 • ไฟล์หลักฐานที่ต้องแนบผ่านระบบ : เอกสารใบแสดงผลการเรียนหรือเอกสารแสดงผลสำเร็จการศึกษา (สกุลไฟล์ PDF เท่านั้น)
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 18 มีนาคม 2567
 • ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 10.00 น.
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 25 มีนาคม 2567
 • รายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ 31 มีนาคม 2567

 

การชำระเงินค่าสมัคร

 • พิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบรับสมัคร
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT หรือ ชำระ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2567

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา (เทียบโอน)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

news_รับสมัครภาคกศ.บป.67