รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับบุคลากรจาก Universiti Technology Petronas (UTP) ประเทศมาเลเซีย

26 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 26 มีนาคม 2567
คณะครุศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.อิสมาแอ  สนิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมต้อนรับบุคลากรจากศูนย์พัฒนานักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเปโตรนาส (Universiti Technology Petronas: UTP) ประเทศมาเลเซีย นำโดย Assoc. Prof. dr Nurlidia Mansor, ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์พัฒนานักศึกษา UTP พร้อมด้วยคณะ จำนวน 6 คน ร่วมเข้าเยี่ยมและเจราจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพัฒนาองค์กรสู่สากล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา