ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรมหลักสูตร

  • สาขาการประถมศึกษา ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากประเทศจีน

    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 สาขาการประถมศึกษา ได้ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศจีน จำนวน 10 คน ได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน กับนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาการประถมศึกษา ในรายวิชา จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ โดยมีอาจารย์พุมพนิต  คงแสง เป็นอาจารย์ผู้สอน ณ ห้อง 24-511 อาคาร 24 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์