ประเมินปฏิบัติราชการ

22 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) สำนักงานคณะ
  • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
    • ​ส่งหลักฐานการประเมิน
    • กรรมการทำการประเมิน

 

  • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
  • การประเมินปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1