ประกวดร้องเพลงคุณธรรม

17 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ จัดประกวดการขับร้องบทเพลงคุณธรรม ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์