ให้อาจารย์ตอบแบบสำรวจ

22 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน อ.คณะครุศาสตร์
ทางสำนักงานคณะครุศาสตร์ได้จัดทำแบบสำรวจสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการเป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้ประกอบการทำแผนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
จึงขอความร่วมมือ ให้อาจารย์เข้าไปทำแบบสำรวจตามลิงค์ข้างล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUDUESrQk8tI1eL7zQm_FFlkZ8Cb6gCanyicY-ixWgD6_kuw/viewform