ประชุมคณะประจำเดือนกันยายน

12 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยาน โดยมี ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเซียนตาหว่า อาคารสังคมศาสตร์