มุทิตาจิต 60

12 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2560 คณะครุศาสตร์ได้จัดงานงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการของ ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย บรรยากาศเด็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมเซียนตานหว่า อาคารสังคมศาสตร์