สำรวจนักศึกษาและบุคลากรเสริมสร้างทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ

13 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) ซึ่งเปิดรับทั้งนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

*หมายเหตุ* ศภอ.จะแจ้งกำหนดการของกิจกรรมให้ทราบในภายหลัง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4PiIxdLZvdjtaoE1GcqZouWU16koEBFljxO2aWtyjLfoDDQ/viewform