งานปีใหม่2561

9 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันพุููธที่ 5 มกราคม 2560 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561 ให้กับคณาจารย์และบุคลากรได้พบปะสังสรรค์ โดยรับประทานอาหารร่วมกันด้วยเมนูพิเศษจากแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งการจับรางวัลแลกเปลี่ยนของขวัญ ณ บริเวณลานกล้วยไม้ อาคารสังคมศาสตร์