วันเด็กแห่งชาติ 2561

26 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้รับการสนับสนุนงบประเมินและของขวัญจากคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ สมทบอีกมากมาย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ ภายในงาน และที่สำคัญเป็นการฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในสาขาอีกด้วย