นศ.คว้า3เหรียญกีฬามหาวิทยาลัย

7 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เจ๋งคว้า 3 เหรียญทองแดง กีฬาปันจักสีลัต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 " ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาปันสีลัตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้าเหรียญทองแดง ในกีฬาปันจักสีลัต ประเภทร่ายรำเดียวชาย ได้แก่ นายมูฮำหมัดโนร์ดิง บินยาเซ็ง นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ประเภทต่อสู้ คว้าเหรียญทองแดง มี 2 รุ่น รุ่นน้ำหนัก 45 ไม่เกิน 50 ได้แก่ นายชาญยุทธ มากแสง นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 และรุ่นน้ำหนัก 50 ไม่เกิน 55 ได้แก่นาย นันทวัฒน์ อายะ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 45 " ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี