ค่ายการพัฒนาทักษะการคิดและจิตวิญญาณความเป็นครู

7 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรมเข้าค่ายโดยสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ "การพัฒนาทักษะการคิด และจิตวิญญาณความเป็นครู" เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสิน จังหวัดสงขลา โดยรุ่นที่ 2 จะเป็นการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาสายการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทั้ง 12 สาขาวิชา ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร

  • 1) ผศ.นพ.ฉัตรนริทน์ เมธีกุล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2) อ.ศิระ สัตยไพศาล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • 3) อ.เฉลิมเดช เทศเรียน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 4) อ.เข้มนที ศรีสุขล้อม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ขนอม
  • 5) น.ส.ณประภาสิริ พัววิริยะพันธ์ นักจิตวิทยา จากโรงพยาบาลยะลา ที่มาสร้างสรรค์กิจกรรมดี และความรู้นอกห้องเรียน