จิบน้ำชายามเช้า

7 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 30-1-61 คณะครุศาสตร์จัดจิบน้ำชายามเช้า กิจกรรมที่ทำให้บุคลากรได้พูดคุยกันเจอกันบ่อยขึ้น เป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ ลานกล้วยไม้ ชั้น 1 อาคารสังคมศาสตร์