แจ้งนักศึกษากลุ่มติว TOEIC โครงการครูคืนถิ่น

25 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มติว TOEIC โครงการพระราโชบายฯ ที่สอบติดโครงการครูคืนถิ่นแล้ว ที่ประสงค์จะสอบ TOEIC (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ) ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแคทลียา ชั้น 3 สยามนครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้มาลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าสอบได้ที่ ศภอ. ชั้น 7 อาคารตึก IT ได้ตั้งแต่วันนี้ - ศุกร์ ที่ 28 มิ.ย 62 ภายในเวลา 11.00 น. (หมายเหตุ: รับเพียง 25 คนเท่านั้น ให้สิทธิ์ผู้มาลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน)

*สอบถามเพิ่มเติม นส.นูรฮูดา ดอปอ Tel. 090-165-7163 เจ้าหน้าที่โครงการฯ