ม.ทักษิณเชิญอบรมการจัดทำ Infographic

19 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยทักษิณขอเชิญเข้าอบรมการจัดทำ Infographic วันที่ 17-8 ส.ค. 2562 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด