ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ธุรการ

9 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการจ้างเหมาบริการ (งานจัดการศึกษา) ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จากแฟ้มสะสมผลงาน Port Folio เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด